mgr Monika Zaręba


Psycholog, psychoterapeuta

Psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany terapeuta środowiskowy Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Jestem absolwentką psychologii (specjalność: psychologia zdrowia i kliniczna) na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyłam czteroletnie, całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii na studiach podyplomowych w Katedrze Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Podczas stażu w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi doskonaliłam swoje umiejętności w dziedzinie diagnozowania i opiniowania psychologicznego. Dbam o ciągły rozwój zawodowy korzystając z grup seminaryjnych prowadzonych w podejściu psychoanalitycznym. Ukończyłam 2-letnie szkolenie w leczeniu głębokich zaburzeń osobowości organizowanego przez Krakowską Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej. Jestem członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuję z pacjentami dorosłymi zarówno indywidualnie jak i grupowo. Pomagam w trudnościach związanych z relacjami interpersonalnymi (w rodzinie, w pracy), brakiem satysfakcji życiowej, mam doświadczenie w kontaktach z pacjentami w kryzysie, depresji, cierpiących z powodu zaburzeń lękowych i zaburzeń osobowości.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.